ĐẠI LÝ ĐĂNG NHẬP
Số Đại lý
Mã đăng nhập


Sử Dụng Tổng Đài Địa Phương
Amount/Rate
$10
$15
$25
$35
SG/HN
7.8cent
141
212
353
494
Tỉnh
9.8cent
112
168
281
393
Mobile
9.8cent
112
168
281
393


Amount
Saigon/Hanoi
Các Tỉnh
Mobile
7.8 (cent/phut)
9.8 (cent/phut)
9.8 (cent/Phut)
$10
141
112
112
$15
212
168
168
$25
353
218
218
$35
494
393
393
$50
705
561
561

* Thêm 2.5 cents mỗi phút nếu dùng tổng đài miễn phí.

GIÁ MỚI GỌI VỀ VIỆT NAM

Gia moi goi den Saigon va Hanoi, nay chi con 2.8 cent.

Saigon & Hanoi : 7.8 cents/min
Tinh & Di Dong: 9.8 cents/minCopyright © 2009 Talk247.us All right reserved.